Students | Студенти

Учебни материали

От уч. 2019/20 г. минаваме в изцяло хибриден режим на обучение: всички аудиторини занятия ще се стриймват през MS Teams, а линкове към папките с учебни материали ще можете да откриете в съответния екип (team) в приложението. Пак там ще се качват и пълни записи на часовете седмица по седмица. Пишете ми в чата или по имейл, ако имате въпроси.

Материали за минали учебни години

Моля, пишете ми на ossikovski@unwe.bg.

Разни


Нашата катедра онлайн