ВЪПРОСИТЕ НА ЗАЕКА

Доброволчески проект в помощ на всички първолаци, които искат да си научат по-добре: тестове за самопроверка на основни умения по български език и математика, усвоявани в първи клас на СУ. Съдържанието се обновява ежеседмично ежемесечно, но ще започна с ежеседмични епизоди при първа възможност. Предстои втора фаза на проекта с по-широк обхват.

Важно – за родители: преди да започнат работа децата, моля, имайте предвид:

  • Системата ми говори само английски език 🙂 При определени инвестиции в бъдеще, това ще се промени, но засега нека не обръщат внимание на надписите “required; 1 point; submit; enter your answer”.
  • Системата може да чете въпросите на глас. За да не се разсейват децата, помолете ги да не натискат иконката с високоговорителчето, която се появява при мърдане на мишката върху всеки въпрос.
  • След предаване на отговорите, системата ще Ви покаже бутон за проверка на резултата. На екрана с резултатите всички грешки ще бъдат маркирани с червен цвят и ще можете да сравните подадените с верните отговори.
  • Всяко дете получава “точки”. На екрана с проверените отговори, в горния десен ъгъл, ще видите показател от типа 19/20 (=19 получени от максимум 20 точки за теста). Засега всеки въпрос носи по една точка, при бъдещо развитие на проекта е възможно да направя въпроси с различна тежест при оценяване.
  • При повторно отваряне на теста оттук, децата ще могат да го направят отново. Системата не записва резултати.
  • Опитал съм се да направя визията максимално шарена – с повече картинки, където е възможно. Ако желаете да мотивирате децата допълнително, можете да им кажете, че в такива сайтове изпитваме най-големите каки и батковци, които учат в университетите 😉
  • Моля, попълнете анкетата за обратна връзка, ако имате време и желание – тя е разположена след бутоните долу.
  • Тестовете са напълно анонимни. Ще получавам статистика за грешните и верните отговори, въз основа на която ще мога да предвидя фокусни тестове за умения, които имат нужда от доразвиване.

Епизод 5: 19 юли

Внимание: последен епизод от подготвителния етап. Преминаваме към следващото ниво – пилотно издание на по-широкообхватна платформа с повече материали и възможност за автоматично генериране на индивидуални пакети за самопроверка. Очаквана дата на реализация – октомври/ноември 2020.

Използвайте линковете, за да отворите тестовите материали.

Архив: