Students | Студенти

Текущи курсове | This semester’s courses

За достъп до материалите през бутона горе ще Ви бъде необходим университетски акаунт @unwe.bg. Часовете се провеждат по програма в MS Teams. Ако имате въпроси, пишете ми по всяко време по имейл или в чата.


  • (ПРЕДСТОЯЩО) Постоянна анкета за оценка на преподавателя | Permanent teacher evaluation form
  • (ПРЕДСТОЯЩО) Ресурси за курсови работи по моите дисциплини | Various student resources (mostly in Bulgarian)
  • (ПРЕДСТОЯЩО) Относно ползването на материалите | Disclaimer (in Bulgarian only)

Нашата катедра в интернет | Our department online